Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Radni uchwalili 60% bonifikatę za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Glinka | Gułtowy | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
Radni uchwalili 60% bonifikatę za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
11-02-2019 08:42   Janusz Ludwiczak
Prawie 5,5 godziny trwała w czwartek pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Radni mieli do przegłosowania aż 21 uchwał.

Piąta już sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn rozpoczęła się od uczenia minutą ciszy tragicznie zmarłego w styczniu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

– Prezydent Paweł Adamowicz zginął w czasie wystąpienia na zgromadzeniu publicznym, na którym mieszkańcy Gdańska wyrażali swoją solidarność z potrzebującymi podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Paweł Adamowicz budował przyszłość Gdańska, nie zapominając jak ważne dla współczesnych jest historia i są korzenie. Dziś po tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza z uznaniem patrzymy na jego zasługi, które położył w swojej działalności publicznej. Rodzi się pytanie o poziom debaty publicznej. Potępiamy tą zbrodnie i apelujemy o poszanowanie demokratycznych metod oraz okazywanie szacunku przez wszystkie osoby życia publicznego, protestując przeciwko wszechobecnej mowie nienawiści. Ta maksyma powinna przyświecać nam wszystkim w codziennej pracy. Jestem przekonany, że tylko pod tym warunkiem można służyć godnie i skutecznie dobru współczesnemu i budowie pomyślności naszej ojczyzny. Miejmy nadzieję, że ta śmierć nie pójdzie na marne i skłoni wszystkich do głębokiej refleksji. Proszę Państwa o powstanie o uczczenie minutą ciszy pamięci prezydenta Pawła Adamowicza – powiedział na początku posiedzenia Grzegorz Banaszak, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

Następnie burmistrzowie gminy i kostrzyńscy radni podziękowali Ryszardowi Dyzmie, odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi Zakładu Komunalnego za ponad 24-letnią pracę, o czym więcej w artykule: Burmistrz i radni podziękowali dyrektorowi Zakładu Komunalnego za 24-letnią pracę.

Po czym sprawozdanie z działalności Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP) przedstawił dyrektor Biura, Andrzej Springer.
Najprawdopodobniej w przyszłym roku w Gminie Kostrzyn powstanie tzw. "gratowisko", czyli PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, w którym możemy bezpłatnie pozostawić m.in. zużyte baterie i akumulatory, opony, przeterminowane leki czy odpady budowlane. Okazuje się, że w całym 2018 r. z gminy Kostrzyn wywieziono ponad 7 tysięcy ton odpadów, a przeciętny mieszkaniec wyrzucił 289 kilogramów śmieci. Więcej o tym pisaliśmy w niedzielę.

W dalszej części sesji radni uchwalili statut Gminy Kostrzyn oraz powołali Młodzieżową Radę Miejską Gminy Kostrzyn.

– Proponujemy powołanie rady młodzieżowej, chcemy popierać tą ideę samorządności. W nowym statucie zostali uwzględnieni uczniowie starszych klas szkół podstawowych, do tej pory było to do klasy 6 – wyjaśniał Szymon Matysek, burmistrz Gminy Kostrzyn.

W czwartek Rada Miejska Gminy Kostrzyn określiła również lokalne standardy urbanistyczne dla inwestycji mieszkaniowych na terenie gminy.

– 22 sierpnia 2018 r. zmieniło się prawo budowlane. Proponujemy, aby zmniejszyć granicę zabudowy od przystanków i szkół oraz zmniejszyć liczbę kondygnacji dla zabudowy wielorodzinnej o 50% celem negatywnej lokalizacji zabudowy – wyjaśniała Agata Stoińska, kierownik Wydziału Nieruchomości, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

Radni podjęli także uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Czerlejnie, Gwiazdowie, Brzeźnie, Trzeku oraz w Kostrzynie.

Zmiana planu miejscowego w Czerlejnie przy ul. Kleszczewskiej podjęta została na wniosek jednego wnioskodawcy, który wskazał na istotne problemy w zagospodarowaniu terenów na podstawie obowiązującego miejscowego planu. Do tej pory kalenica dachów musiała być na tym terenie budowana równolegle do drogi.

Największą dyskusję wzbudziła jednak zmiana obowiązującego od 1999 roku planu miejscowego na os. Królewskim w Kostrzynie.

– Do burmistrza zgłosili się mieszkańcy terenu, którzy wskazali na istotne problemy w zagospodarowaniu terenów na podstawie obowiązującego miejscowego planu. Plan uniemożliwia lokalizowanie garaży wolnostojących – tłumaczyła Agata Stoińska, kierownik Wydziału Nieruchomości, Urbanistyki i Ochrony Środowiska.

– Większość działek jest zabudowana. Garaż jest w bryle budynku. Jeżeli teraz dopuścimy taką możliwość to zaburzymy porządek przestrzenny na os. Królewskim. Po to są plany miejscowe, by długo funkcjonowały, a nie były zmieniane – wskazywał Grzegorz Banaszak, przewodniczący rady gminy.

– 20 lat temu jeden samochód przypadał na jedną rodzinę, teraz standardem są dwa auta. Należy się przychylić do prośby mieszkańców – przekonywał radny Tomasz Janiak.

Ostatecznie większością głosów rada podjęła uchwałę ws. uchwalenia zmian w obowiązującym planie miejscowym w rejonie ul. Wrzesińskiej w Kostrzynie. Przeciwny był radny Grzegorz Banaszak, a od głosu wstrzymała się radna Beata Jankowiak.

Radni uchwalili też plan miejscowy w Brzeźnie, dzięki czemu na obszarze ok. 12 hektarów powierzchni będą mogły powstać nowe zakłady produkcyjne.

"Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na określenie jednoznacznego kierunku zagospodarowania przestrzennego terenu i ustalenie sposobów zagospodarowania i zabudowy terenów, w tym m.in. przejrzystych zasad kształtowania zabudowy dostosowanych do obowiązujących przepisów. Planuje się przeznaczyć teren na cele aktywizacji gospodarczej. Doskonała dostępność komunikacyjna – położenie w sąsiedztwie drogi krajowej nr 92, powoduje, że podjęcie uchwały zapewni zrównoważony rozwój gminy" – czytamy w uchwale.

W kolejnej części sesji radni podjęli uchwałę o zasadach i trybie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kostrzyn na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.

– To duży projekt zachęcający mieszkańców do likwidacji źródeł niskiej emisji. Jest duże zanieczyszczenie powietrza, trzeba walczyć ze smogiem. Uwagi do jednego z punktów regulaminu miała Regionalna Izba Obrachunkowa, która zawęziła kryteria starania się o dotacje – wyjaśniał burmistrz Szymon Matysek.

– Powinniśmy zrezygnować z ekogroszku, po to jest ta dopłata, byśmy szli w tą nowoczesność – wskazywał radny Tomasz Janiak.

– A co jeśli niektórych nie będzie stać? Ludzie dalej będą kopcić. Zastanówmy się nad rozprowadzeniem sieci gazowej po całej gminie – postulował radny Paweł Perka.

– My zrobiliśmy pierwszy krok, potrzebne są działania edukacyjne. Przypomnę, że na wszystkich szkołach zamontowane są czujki antysmogowe – powiedział Waldemar Biskupski, zastępca burmistrza Gminy Kostrzyn.

– Możemy montować czujki, ale co z tego, gdy wieczorem w centrum miasta jest zanieczyszczone bardzo powietrze, są przekroczone normy. Co z kontrolami? – pytała radna Beata Jankowiak.

Ostatecznie znaczną większością głosów radni przyjęli uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kostrzyn na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Od głosu wstrzymali się jedynie radni Beata Jankowiak i Piotr Hojeński. Nikt nie był przeciw.

Następnie rada gminy ustaliła dodatkowe lokalizacje przystanków komunikacyjnych na drogach gminnych i powiatowych oraz zmniejszyła dotację o tysiąc złotych (do kwoty 3 415,50 zł) dla Gminy Kórnik na obsługę linii nr 11, kursującej z Węgierskiego do Środy Wielkopolskiej.

Radny Szymon Nadolny pytał burmistrza o porozumienie z Gminą Pobiedziska i możliwość obsługi linii nr 476 z przystankiem w Sannikach.

– Mieliśmy ustalenia z poprzednimi władzami Pobiedzisk, by ich autobus mógł zatrzymywać się w Sannikach. Obecnie trwa remont drogi z Kociałkowej Górki do Pobiedzisk. Wiemy, że gmina ma problem z taborem, autobusy nie do końca spełniają swoją rolę. Wrócimy do rozmów – zapewnił burmistrz Szymon Matysek.

– Może być problem z zatrzymywaniem się autobusu pobiedziskiego na terenie naszej gminy, gdyż był to projekt unijny, jaki miał być realizowany na terenie Gminy Pobiedziska – dodał wiceburmistrz Waldemar Biskupski.

W czwartek Rada Miejska Gminy Kostrzyn zdecydowała również, że bonifikata od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Kostrzyn zabudowanych na cele mieszkaniowe wyniesie 60%.

Radna Anna Dudzińska postulowała jednak wprowadzeni dodatkowej zniżki dla rodzin uboższych.

– Ustala się wprowadzenie bonifikaty w wys. 30% opłaty ustalonej, jeżeli średni dochód miesięczny osoby fizycznej na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekroczy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze – tłumaczyła radna Anna Dudzińska.

– Rozumiem, że Pani Radna wskazuje o dotacje dla nieznanej jej liczby osób, określając kryteriów i poziomu rezygnacji z dochodów na rzecz gminy – zauważył wiceburmistrz Waldemar Biskupski.

– Zależy mi na zrównaniu zapisów – odpowiedziała radna Anna Dudzińska.
Radna odniosła się do obowiązującej uchwały rady gminy z 24 listopada 2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na cele mieszkaniowe, która przewiduje łączną bonifikatę na poziome 90% (50% bonifikaty + 40% kryterium dochodowe).

Projekt poparła jedynie wnioskodawczyni. Pozostałych 14 radnych było przeciwnych.

Na zakończenie bloku głosowań radni dokonali zmian w tegorocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027. Najistotniejsze zmiany to zwiększenie dotacji dla Zakładu Komunalnego na budowę rezerwowego rurociągu z przepompowni do oczyszczalni ścieków (350 tys. zł), przeznaczenie dodatkowych środków (120 tys. zł) na budowę ostatniego odcinka ul. Rolnej w Kostrzynie oraz przebudowę ul. Wiosny Ludów.

Ponadto radni ustalili podwyżkę diet dla sołtysów oraz radnych.

– Uważamy, że ilość obowiązków sołtysów jest duża, ich odpowiedzialność i tematy, z którymi muszą się zmagać. Część sołtysów przeznacza swoje diety na organizacje spotkań i aktywizację swoich środowisk lokalnych – argumentował burmistrz Szymon Matysek.

Część radnych była jednak przeciwna zmianom diet dla... radnych.

– Bez wątpliwości dieta sołtysów musi zwiększyć się do 500 złotych, jestem jednak za pozostawieniem diet radnych, ponieważ dopiero rozpoczęliśmy kadencję – wnioskowała radna Anna Dudzińska.

Radny Marek Kowalski był zaskoczony, że nie otrzymał projektu uchwały.
– Jak to jest możliwe, że do godz. 14, kiedy sprawdzałem komputer nie miałem tego projektu uchwały. Podwyżka jak najbardziej należy się sołtysom, ale również jestem przeciwny zmianie diet dla radnych – tłumaczył radny Marek Kowalski.

Z kolei radny Grzegorz Banaszak wnioskował o pozostawienie bez zmian diety dla przewodniczącego rady gminy.

Ostatecznie oba wnioski nie uzyskały większości głosów. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów w Gminie Kostrzyn został przegłosowany. Za było 11 radnych, przeciwny był radny Marek Kowalski, a od głosu wstrzymali się Grzegorz Banaszak, Anna Dudzińska oraz Piotr Hojeński.

Pod koniec sesji w wolnych wnioskach i głosach radny Szymon Frąckowiak pytał ile jeszcze marketów powstanie w gminie i czy nie są zagrożeniem dla małych sklepów.

– Czy Pan Radny byłby wstanie wskazać instrument, który ograniczyłby powstanie nowych marketów? – odpowiedział Waldemar Biskupski, wiceburmistrz gminy.

Z informacji wiceburmistrza wynika, że nowe markety powstać mają w Siekierkach, Gułtowach, Czerlejnie oraz w Kostrzynie. Sklepy ma wybudować sieć Dino.

Natomiast radny Artur Wojciechowski pytał na jakim etapie jest sprawa kina.

– Jesteśmy po merytorycznej ocenie wraz z 40 gminami, zostaliśmy najwyżej ocenieni. Jeżeli zarząd województwa oceni pozytywnie to niebawem przystąpimy do realizacji – wyjaśnił wiceburmistrz Waldemar Biskupski.

– To rozumiem, że w Kostrzynie będziemy mieli dwa kina? Parafia bł. Jolanty też otrzyma dotację na kino – powiedziała z sali Renata Lepczyk, mieszkanka Kostrzyna.

– Tylko tamto kino będzie pani Renato dla parafian – podsumował Grzegorz Banaszak, przewodniczący rady.

Piąta sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn zakończyła się po blisko 5,5 godzinach obrad, punktualnie o godz. 21:55.

ZOBACZ TAKŻE: Retransmisja V Sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, 07.02.2019

ZOBACZ TAKŻE: Uchwały V Sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, 07.02.2019


Komentarze (1)

16-02-2019 23:05:42
Basia
Prosze o podanie kwoty jakie otrzymują Radni ,Przewodniczacy Rady i zastepcy poniewaz nie zostało na sesji powiedziano,może bede sie starała być radna to jaka 2 tys co miesiąc dostaja
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
30

sty

Polska * Gmina Kostrzyn
30. finał WOŚP

Gułtowy
30. finał WOŚP

BRZEŹNO, sala Ochotniczej Straży Pożarnej
30. finał WOŚP

18:00
KOSTRZYN, hala sportowa, ul. Piasta 1 (Szkoła Podstawowa nr 1)
Wielki Koncert Noworoczny, połączony z 30. finałem WOŚP
Wystąpią: AudioFeels i Ola Szwed

25

lut

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-14:00

[ wszystkie ]

Sonda
Czy Polski Ład wpłynął na Twoją pensję?

Tak, dostałem wyższą

Nic się nie zmieniło

Niestety moja wypłata jest teraz niższa


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: