Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Kostrzyńscy radni uchwalili budżet na przyszły rok - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Glinka | Gułtowy | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
Kostrzyńscy radni uchwalili budżet na przyszły rok
23-12-2018 01:13   Janusz Ludwiczak
Aż 4 godziny i kwadrans trwała czwarta już sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, która odbyła się we wtorek. Tym razem kostrzyńscy radni zajmowali się uchwaleniem budżetu na przyszły rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027. Najwięcej emocji wśród radnych wzbudziły jednak propozycje przekazania środków z inwestycji planowanych w Siekierkach na rzecz przebudowy ulicy Gnieźnieńskiej w Iwnie oraz dokończenia budowy kanalizacji na osiedlu Królewskim w Kostrzynie.

– Przygotowując budżet na 2019 rok naszymi wyznacznikami były zadania już przygotowane w poprzedniej kadencji. Najważniejsze z nich to budowa tunelu wraz z układem drogowym. W przyszłym roku planujemy wydać 7 mln zł na budowę układu drogowego i tunelu, w pozostałych latach po 17,3 mln zł – tłumaczył Szymon Matysek, burmistrz Gminy Kostrzyn.

– Założyliśmy dochody gminy na 80 mln zł. Mamy znaczący wzrost z tytułu dochodu z PIT-ów. W tym roku mamy wzrost o 3,5 mln zł. Również o 1 mln 700 tys. zł wzrósł CIT, czyli podatek od firm. Trzeci rok z rzędu nie podnieśliśmy opłat z tytułu podatków. Na realizację programu 500+ założyliśmy 15 mln 398 tys. zł, na oświatę 25,5 mln zł, z czego na subwencję oświatową planujemy wydać 14 mln zł, z czego tylko blisko 9 mln zł otrzymamy z budżetu państwa – wyliczał burmistrz Szymon Matysek.

Burmistrz uspokoił również, że zadłużenie gminy nie jest przekroczone i jest na poziomie 32 mln 500 tys. zł. Radna Anna Dudzińska zwróciła jednak uwagę, że budowa tunelu i dróg do niego prowadzących będzie kosztować aż 53 milionów złotych.

– Inwestycja ma kosztować ponad 53 mln zł, do tego dochodzi wykupów gruntów. Na komisjach nie rozmawialiśmy o tym, z czego ta inwestycja ma być sfinansowana, nie potrafimy nawet skorzystać z nowej procedury przetargowej. Nie otrzymałam do tej pory odpowiedzi na moją interpelację o źródła finansowania – mówiła radna Anna Dudzińska.

Stanowczo nie zgodzili się z tym przewodniczący rady i burmistrz.

– Jestem zaskoczony pani wypowiedzią. Dyskutowaliśmy o tym przez poprzednie cztery lata, również na początku tej kadencji – odpowiedział Grzegorz Banaszak, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

– Mam wrażenie, że pani Anna Dudzińska buduje emocje grozy i nieuzasadnione obawy. Wielokrotnie informowałem, że 14 mln 246 tys. zł mamy dofinansowania z PKP Polskich Linii Kolejowych na budowę tunelu i 6 mln zł ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Mieszkańcy tej gminy czekają kilkanaście lat na realizację tej inwestycji – zaznaczył burmistrz Szymon Matysek.

Z kolei radny Marek Kowalski stwierdził, że wiele zadań i inwestycji realizowanych jest głównie na terenie samego miasta Kostrzyn.

– Od wielu lat, kiedy burmistrzem była jeszcze inna osoba zwracam uwagę na niezrównoważony rozwój gminy. Na 2019 rok mamy przewidziane inwestycje na poziomie 14 mln 982 tys. 434 zł, z czego na inwestycje miejskie 12 milionów, a na tereny wiejskie zaledwie 2 mln 982 tys. zł. Inwestycje na terenach wiejskich również są ważne. W 2015 roku, w pierwszym roku Pana kadencji mieliśmy 60% inwestycji w mieście, 40% na wsiach, teraz na terenie miasta mamy 82% inwestycji, na terenach wiejskich tylko 18%. Głosowałem za tunelem, ale tereny wiejskie są niedoinwestowane. Wieś nie może być zaniedbana kosztem miasta – wskazywał radny Marek Kowalski.

Nie zgodził się z tym jednak włodarz gminy.

– Pozwolę się z tym stanowczo nie zgodzić. 1,5 mln zł wydajemy na komunikację publiczną, która dedykowana jest przede wszystkim dla terenów wiejskich. Mamy przewidziany program modernizacji dróg gminnych, dedykowany głównie do terenów wiejskich. Wydajemy znaczne środki na oświatę na terenach wiejskich. Jest to niesprawiedliwa ocena – odpowiedział burmistrz Szymon Matysek.

– Mówiłem o wydatkach inwestycyjnych na rok 2019. Tam nie ma opisanych zadań oświatowych. Skupiłem się na budowach dróg, chodnikach, itd. – dodał radny Marek Kowalski.

Najwięcej emocji wśród radnych wzbudziły jednak plany przekazania środków z inwestycji w Siekierkach na rzecz przebudowy ulicy Gnieźnieńskiej w Iwnie oraz dokończenia budowy kanalizacji na osiedlu Królewskim w Kostrzynie.

– Iwno wymiera, nie chcą tutaj zostawać młodzi ludzie. Nie mamy porządnego dojazdu do S5. Proponuję przekazanie 1 mln zł z ulicy Grabowej w Siekierkach na modernizację ulicy Gnieźnieńskiej, w ten sposób zapewnimy dogodny dojazd. W Iwnie nie możemy blokować kolejnych inwestycji. W Sannikach, Iwnie ulice od lat nie były remontowane. Będę zabiegać o to, by wybudować konkretny kolektor sanitarny w Siekierkach, a nie budować kanalizacji odcinkowo, po 100 metrów – wnioskował radny Szymon Nadolny.

– Chciałbym złożyć autopoprawkę na budowę kanalizacji na osiedlu Królewskim w Kostrzynie. Źródło finansowania: 300 tys. zł z ulicy Spokojnej w Siekierkach. Będzie to dokończenie budowy kanalizacji, istotne dla polepszenia warunków bytowych mieszkańców i likwidacja szamb oraz poprawa ochrony środowiska. Jest to zakończenie inwestycji – argumentował radny Przemysław Kubiak.

Zaskoczona propozycjami była radna Anna Dudzińska z Siekierek.

– Ulica Grabowa stanowi główny dojazd do największego osiedla w Siekierkach, jest ona rozjeżdżona. 1 mln zł daje mieszkańcom nadzieję, że po wielu latach w sposób godny będą mieli zapewniony dojazd główną ulicą w Siekierkach, jest to największe sołectwo w gminie i nie zapominajmy o tym.
Chcecie zabrać Siekierkom również środki z ul. Spokojnej. Zostaje nam 10 tys. zł na ul. Szkolną oraz skate park, do którego będzie można dojść w rolkach po przejściu po trawie, bo nawet brakuje chodnika
– wskazywała radna Anna Dudzińska.

– Jest to krzywdzące dla wszystkich radnych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji. Autopoprawki zgłosiło 2 radnych, 13 radnych nie podjęło jeszcze żadnej decyzji – oburzył się Grzegorz Banaszak, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

– Jako radni gminy jesteśmy zobowiązani traktować wszystkich mieszkańców jednakowo, również największego sołectwa gminy Kostrzyn, jakim jest sołectwo Siekierki. Rozumiem potrzeby każdej grupy, jednak zwracam uwagę na potrzeby bardzo rozwijającego się sołectwa – przekonywała radna Anna Dudzińska.

– Zachowujemy się jak Janosik, zabieramy bogatemu. Znajdźcie państwo finansowanie tych zadań w Iwnie i na os. Królewskim z innych źródeł. Przejrzeliście dokładnie budżet? Dobrze, że nie padło jeszcze na Gułtowy. Najlepiej zabrać kosztem drugiego – zaznaczył radny Marek Kowalski.

Ostatecznie obie poprawki zostały większością głosów przyjęte.

I tak autopoprawka radnego Szymona Nadolnego zakładająca przeniesie 1 mln zł z budowy kanalizacji na ul. Grabowej w Siekierkach na rzecz przebudowy ul. Gnieźnieńskiej w Iwnie uzyskała 11 głosów za. Przeciw było 3 radnych (Anna Dudzińska, Piotr Hojeński i Marek Kowalski). Od głosu wstrzymał się Grzegorz Banaszak.

Z kolei autopoprawka zgłoszona przez radnego Przemysława Kubiaka zakładająca zdjęcie 192 tys. 860 zł z ul. Spokojnej w Siekierkach na dokończenie budowy kanalizacji na os. Królewskich otrzymała 6 głosów za. Przeciw było 3 radnych (Grzegorz Banaszak, Anna Dudzińska i Marek Kowalski), wstrzymało się 6 radnych (Arkadiusz Bilski, Szymon Frąckowiak, Beata Knopkiewicz, Piotr Kotarski, Ryszard Kubiak i Artur Wojciechowski).

Ostatecznie kostrzyńscy radni zdecydowaną większością głosów uchwalili budżet na 2019 rok.

Najważniejsze inwestycje Gminy Kostrzyn w 2019 roku:

 • Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wlkp. w Kostrzynie ( drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań - Warszawa – 7 000 000 zł
 • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn – 1 000 000 zł
 • Budowa chodnika w Ługowinach – 10 000,00 zł
 • Budowa chodnika ul. Szkolna - sołectwo Siekierki – 10 000,00 zł
 • Budowa ciągu pieszo-jezdnego łacznik ul. Estkowskiego i Wrzesińskiej w Kostrzynie – 200 000,00 zł
 • Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ul.Akacjowa w Kostrzynie –150 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej (odcinek Strumiany-Libartowo) soł.Strumiany – 10 000,00 zł
 • Budowa ul. Krzywoustego,Chrobrego, Lecha, Mieszka , Jadwigii w Kostrzynie - I etap –500 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Trzeku-projekt i wykonanie – 95 000,00 zł
 • Budowa ul. Rzemieślniczej w Kostrzynie – 150 000,00 zł
 • Modernizacja nawierzchni dróg gminnych – 500 000,00 zł
 • Modernizacja ul. Prądzyńskiego w Kostrzynie – 950 000,00 zł
 • Budowa ul. Rolnej w Kostrzynie – 300 000,00 zł
 • Budowa i modernizacja ulic: Wiosny Ludów , Dunikowskiego, Orzeszkowej, Astrowej, Krokusowej, Fiołkowej w Kostrzynie I etap – 300 000,00 zł
 • Budowa zbiornika wodnego w celu zabezpieczenia terenów miasta i gminy Kostrzyn przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami – 150 000,00 zł
 • Bezpieczna wieś w gminie Kostrzyn-monitoring w Brzeźnie, Czerlejnie, Czerlejnku, Drzązgowie, Iwnie, Trzeku i Wiktorowie- (budżet obywatelski) – 124 757,00 zł
 • Monitoring wsi- sołectwo Gułtowy – 8 427,00 zł
 • Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Kostrzyn-Gwiazdowo – 150 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich:
  • ulice: Ogrodowa, Czereśniowa, Wiśniowa, Morelowa – 100 000,00 zł
  • ulice: Długa, Krótka, Osiedlowa, Pogodna, Okrężna – 100 000,00 zł
  • ulice: Miodowa i Łąkowa – 100 000,00 zł
  • ulice: Parkowa i Kościelna- projekt – 30 000,00 zł
 • Budowa oświetlnia ulicznego sołectwo Trzek – 8 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia sołectwo Siedlec – 22 946,00 zł
 • Serce gminy- modernizacja Rynku w Kostrzynie (projekt i I etap) – 100 000,00 zł
 • Budowa skateparku w Siekierkach – 124 550,00 zł
 • Budowa pierwszego skateparku w Kostrzynie przy ul. Andrzejewo- ( budżet obywatelski) - 124 550,00 zł
 • Siłownia zewnętrzna w Klonach- (budżet obywatelski) – 23 250,00 zł
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego na Os.Kórnickim w Kostrzynie – 300 000,00 zł
 • budowa chodnika na boisku soł. Siekierki – 6 436,00 zł
 • budowa placu zabaw przy ul. Gruntowej (baraki) – 20 730,00 zł

ZOBACZ TAKŻE: Retransmisja IV Sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, 18.12.2018

ZOBACZ TAKŻE: Uchwały IV Sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, 18.12.2018


Komentarze (8)

27-12-2018 22:54:17
X
Autobusy stoja na nowym parkingu droga do nich rozwalona przez konunalke kolo siebie to naprawiaja a gdzies syf robia
27-12-2018 22:08:30
Stary Kostrzyniak
Ciekawa była uwaga na koniec powiedziana do radnych i burmistrza przez Panią Renatę Lepczyk. Zauważyła, że uchwała budżetowa nie zgadza się z WPF po zmianach wprowadzonych przez radnych. Nie pozwolono radcy prawnemu odpowiedzieć. Ciekawe, Czy RIO cofnie budżet do poprawki? Chyba jakaś umowa jest do podpisania, albo była? Czy się mylę, że na tunel?
23-12-2018 21:57:16
Sesyjny widz
To co wyprawiał Pan Burmistrz oraz banda wydawać by się mogło wykształconych, elokwentnych, rozumnych i przede wszystkim odpowiedzialnych radnych wola o pomstę do nieba. Okazało się kolejny już raz, że żadna z powyższych cech nie dotyczy obecnych wybrańców ludu. Przykro patrzeć i tym bardziej trudno uwierzyć. Liczy się PR, kolesiostwo i wszechrzadzacy populizm. Litości Panie Szymonie. Proponuje nic nie mówić bo ani merytoryki ani kultury w tym co Pan wygłasza. Polecam obejrzeć sesję tym którzy nie widzieli tego cyrku. Mieszkaniec miasta (wstyd się przyznać ale dałem się nabrać przed wyborami, bez względu na wszystko - pierwszy i ostatni raz)!!!!
23-12-2018 15:33:09
do xx
Kanalizację w Siekierkach obiecał w kampanii wyborczej burmistrz MIASTA Kostrzyn. Nie napinaj się zatem. Wesołych Świąt
23-12-2018 10:46:50
Xx
Brawo radni, krótko z frajerstwem ???? siekierki te nowe w szczerym polu to takie obozowisko emigrantów, ktoś im na siłę kazał zamieszkać teraz wszystko przeszkadza, wszystko należy, mądrościami szanowne Państwo SRA ???? wracajcie do blokowisk w wielkim mieście tam jest kanalizacja, pełna infrastruktura drogi asfaltowe, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie, tramwaje i autobusy z pod domu zawioza wasze dzieci gdzie byście chcieli. To czego tak bardzo brakuje we WSI Siekierki.
23-12-2018 08:05:25
.
Chichotem losu jest fakt, że w tej samej chwili mieszkańcy Siekierek decydują o przeznaczeniu części terenu sołectwa (marne 60ha) pod hale CLIPów i związane z tym uciążliwości (degradacja krajobrazu, hałas, wzmożony ruch ciężarowy, spadek wartości okolicznych działek). Owe marne 60ha w niedługim czasie zacznie przynosić gminie dochód w wysokości przynajmniej miliona złotych rocznie (to jest realna wartość, cokolwiek ktokolwiek by nie mówił). Zabrali (tryb i sposób zmiany uzasadnia użycie wyrazu "ukradli") 1,3 mln zł a jednocześnie oczekują że Siekierki zgodzą się na stworzenie u siebie zaplecza gospodarczego gminy, które przyniesie jej milion złotych rocznie, których to pieniędzy Siekierki na oczy nie zobaczą? Polityka? Naiwność? Przedszkole?
23-12-2018 07:53:12
.
Obejrzałem. Niesamowite przedstawienie. W ciągu 20 minut (!) radni, którzy jakoby pierwszy raz usłyszeli o pomyśle, zadecydowali o zmianie przeznaczenia miliona i trzystu tysięcy złotych. Mnie nie wystarczy 20 minut na ogarnięcie wszystkich następstw takiej decyzji. Ja nigdy nie podejmuję decyzji podczas pierwszej rozmowy z nagabywaczem dzwoniącym w imieniu operatora GSM. Im wystarczło kilka zdań i kilkanaście minut na decydowanie o dużych (acz nie swoich) pieniądzach. Strach myśleć pod czym jeszcze w tej kadencji się podpiszą. Na miejscu mieszkańców rodzimych sołectw, każdego radnego głosującego za zmianą przeznaczenia prawie półtorej dużej bańki po kilkunastu minutach, wezwał bym na rozmowę dyscyplinującą! ------------------------- Chyba że... to było ukartowane i że tak było trzeba żeby poskromić niesfornych? Nie! To niemożliwe, by nasi radni byli zwykłymi chłopczykami na posyłki bez kręgosłupa moralnego. Przecież każdy z nich codziennie spogląda w lustro. Pewien wielki człowiek powiedział "Są rzeczy których nie można robić w imię żadnych rzeczy". ...cdn
23-12-2018 03:50:55
Obserwator
Oddajcie te Siekierki pod Swarzędz. Wiecznie pretensje. Ktoś tam na siłę próbuje się wylansowac
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
07

lip

10:00
KOSTRZYN, Park Miejski, ul.Warszawska/Dworcowa/Ogrodowa
II Kostrzyński Bieg Kolorów dla dzieci

08

lip

Gułtowy
Gułtowskie Potyczki Poetów

14

lip

10:00
SIEKIERKI - boisko, ul. Szkolna
Bieg kolorów

27

lip

IWNO, Stara Cegielnia
Dziki bieg w polu - Biegowe Grand Prix Gminy Kostrzyn

30

lip

22:15
KOSTRZYN, Park Miejski, ul.Warszawska/Dworcowa/Ogrodowa
Kino plenerowe: "Miułość, ślub i inne nieszczęścia"
wstęp wolny

[ wszystkie ]

Sonda
Czy w Kostrzynie powinna działać Straż Miejska?

TAK

NIE


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: