Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Radni uchwalili nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Glinka | Gułtowy | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
Radni uchwalili nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
14-09-2020 00:47   Janusz Ludwiczak
Podczas czwartkowej sesji radni uchwalili nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które określa kierunki rozwoju gminy.

Blisko dwie godziny trwała czwartkowa, 24. już sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn. Na początku posiedzenia podziękowano wieloletniej dyrektorce Biblioteki Publicznej, Iwonie Dorsz, która z końcem czerwca przeszła na emeryturę.

– Po prawie 42 latach pracy w kostrzyńskim samorządzie w jednym miejscu, przechodząc wszystkie szczeble kariery, a od 1999 roku pełniąc już funkcję dyrektora pani Iwona przechodzi na emeryturę. To okazja by podziękować za tą pracę w bibliotece, która polegała na tym, aby mieszkańcy, młodzież, dzieci mogły korzystać z zasobów placówki, ale też byli zachęcani do czytania. Dziś jest to trochę trudniejsze - dostęp do multimediów, nowoczesnych technologii – powiedział Szymon Matysek, burmistrz gminy Kostrzyn.

– Jako absolwent z podyplomowych studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, gdybym nie robił, to co robię, to być może stanąłbym do konkursu na dyrektora, bo pani zostawiła placówkę na najwyższym poziomie. Wszystkiego dobrego na nowym etapie – dodał Waldemar Biskupski, zastępca burmistrza gminy Kostrzyn.

Życzenia złożył też przewodniczący rady gminy Grzegorz Banaszak.
– Życzę jak najwięcej korzystania i przyjemności z czasu wolnego i realizowania tych pasji, na których nie było czasu z uwagi na obowiązki służbowe.

– Serdecznie dziękuję. W myśl życzeń teraz będę czerpać z życia. Dziękuje za współpracę – podsumowała Iwona Dorsz, była już dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kostrzyn.

Jak już informujemy od września placówką tą kieruje Małgorzata Kemnitz, dotychczasowa zastępczyni kierownika Wydziału Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie – część G.

– Zmiana plany dotyczy intensywności zabudowy i minimalnej powierzchni działek budowlanych. Maksymalna powierzchni zabudowy wyniesie 40%– objaśniała Agata Stoińska, kierownik Wydziału Nieruchomości, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

– Mam obawy, że zmieniamy coś, co zostało kiedyś dopracowane, trwały prace nad tymi planami przez kilka lat. Już wpływają zapytania od poszczególnych właścicieli gruntów, aby dopuścić na tym terenie zbiorniki bezodpływowe. Mam obawy, czy poszczególni inwestorzy nie będą mieli roszczeń i ta zmiana planu nie będzie powodem do odwoływań w sądzie administracyjnym. Apeluję do radnych, aby szczegółowo przeanalizować te zmiany i pomyśleć o konsekwencjach, uchwalenie planów to jest wyłączna kompetencja rady – stwierdził Grzegorz Banaszak, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

Za zmianą planu miejscowego dla Gwiazdowa było 10 radnych. Przeciw głosowali radni: Grzegorz Banaszak i Paweł Perka. Od głosu wstrzymało się dwoje radnych: Beata Jankowiak i Ryszard Kubiak.

Głównym punktem obrad czwartkowej sesji było jednak uchwalenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

– Dziś podejmujemy jeden z ważniejszych dokumentów naszego samorządu, który określa w jakim kierunku nasza gmina będzie zmierzać. Staraliśmy się zachować charakter rolniczy, ale również wskazywać miejsca i wykorzystywać znakomite położenie komunikacyjne nie tylko przy drodze krajowej nr 92 i S5. Chcemy być otwarci na nowych mieszkańców. Coraz więcej mieszkańców tutaj się osiedla, wybrali tą część powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego, by żyło im się lepiej. Nie możemy zapomnieć o naszych rdzennych mieszkańcach. Ten plan ma zapewnić dostęp do komunikacji, infrastruktury, zabezpieczyć miejsce zamieszkania, podjąć pracę na terenach aktywności gospodarczej. Jesteśmy też gotowi na zmiany jakie z czasem mogą się pojawić – zaznaczył burmistrz Szymon Matysek.

– Poprzednie studium uchwalono w 2001 roku, czas na zmianę. Każdy plan miejscowy będzie musiał być dostosowany do studium. Prace nad projektem studium rozpoczęto w wyniku podjętej uchwały przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn w październiku 2015 r. Projekt Studium wyłożono do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie trzykrotnie. Spotkania, które odbyły się w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie, ale też w Siekierkach i Gułtowach cieszyły się dużym zainteresowaniem – wskazywała Agata Stoińska, kierownik Wydziału Nieruchomości, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.

Zanim radni uchwalili nowe studium musieli głosować nad rozpatrzeniem 43 uwag do projektu, które dotyczyły m.in. eksploatacji złoży kopalni odkrywkowej w Leśnej Grobli, przeznaczenia terenu rolniczego na gospodarczy w Skałowie, wyznaczeniu pasu zieleni przy planowanej północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej, świetlicy na skwerze w Siekierkach, przeznaczenie terenu w Ługowinach pod zabudowę mieszkaniową, odgrodzenie wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej po stronie Siekierek Wielkich (od ul. Grabowej), nasypem ziemnym o wysokości 4 m od powierzchni drogi czy przeznaczenie działki w Libartowie na cele aktywizacji gospodarczej. Wszystkie uwagi zostały odrzucone przez radnych.

Ostatecznie jednogłośnie radni uchwali nowe studium.

– Jesteśmy gminą, która intensywnie się rozwija w 2 pierścieniu wokół Poznania, gdzie tereny na gminach przyległych do Poznania są wyczerpane i teraz my jesteśmy atakowani przez inwestorów. To jest plus dla naszej gminy, ale stwarza też pewne zagrożenia – zaznaczył przewodniczący Grzegorz Banaszak.

– Myślę, że gmina będzie dynamicznie się rozwijać i będzie przyjazna dla wszystkich mieszkańców oraz wszystkich tych, którzy spędzając czas pracując tutaj czy odwiedzając znajomych – dodał burmistrz Szymon Matysek.

Pod koniec sesji burmistrz poinformował, że 12 przedsiębiorców skorzystało z pomocy w związku z epidemią Covid-19.

– Łączna kwota pomocy udzielonej dla przedsiębiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek według danych na 31 lipca wynosi 44 351 złotych. Niestety mamy mniejsze wpływy z podatku – ok. 1 mln 700 tys. zł mniej. Gminy otrzymały rządową pomoc w zakresie rekompensaty. Otrzymaliśmy 3 803 812 zł – zaznaczył burmistrz Szymon Matysek.

Radny Przemysław Kubiak pytał czy w dobie pandemii szkoły pracują normalnie.

– Spotkanie z dyrektorami nakreśliło działania na najbliższe tygodnie. Praca szkół wygląda dobrze. Wdrożono zaleczenia MEN, mamy maseczki i płyny do dezynfekcji. Nie mamy sygnałów ze szkół, żebyśmy mieli sytuację zagrożenia dla dzieci i pracujących osób – odpowiedział wiceburmistrz Waldemar Biskupski.

Następnie radna Beata Jankowiak pytała jak wygląda sprawa przetargu budowy chodnika w ciągu ul. Ignacewo i kiedy rozpocznie się ta inwestycja.

– Przetarg został otwarty. Najniższa kwota to 170 tys. zł. Inwestycja podzielona została na etapy. Pierwszy będzie realizowany do wsi Ignacewo. Nie mamy zgody KOWR na wybudowanie dalszego odcinka. Jak ją uzyskamy to będziemy dalej kontynuować prace. Być może 1 etap uda się zrealizować jeszcze w październiku – odpowiedział burmistrz Szymon Matysek.

Z kolei radny Szymon Nadolny zgłosił wyrwę w jezdni zagrażającą bezpieczeństwu na ul. Gnieźnieńskiej w Iwnie. Wiceburmistrz Waldemar Biskupski zapowiedział przeprowadzenie wizji lokalnej.

Dodajmy, że podczas sesji przewodniczący Grzegorz Banaszak zaproponował spotkanie, podczas którego radni mogli dowiedzieć się co z realizacją budowy tunelu i dróg dojazdowych. W spotkaniu tym mieliby wziąć udział również wykonawcy i inspektorzy nadzoru budowlanego. Nie padły jednak konkretne deklaracje.

Kolejna sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn ma się odbyć 24 września.

ZOBACZ TAKŻE: Retransmisja sesji {► FILM}

ZOBACZ TAKŻE: Projekty uchwał, wyniki głosowań i lista obecności radnych


Komentarze (7)

16-09-2020 06:36:15
Do Kasia po raz drugi
Chociaż trzeba się zgodzić, że obecną radna zaliczyła wówczas epicką wpadkę.
16-09-2020 06:15:12
Do Kasia
Ot, taki komentarz jak "treści" na profilu Siekierki (pseudo) fakty mówię jak (nie) jest
16-09-2020 06:13:06
Do rdzenny
Nie piszcie do mnie towarzyszy po komunistycznemu, bo jestem co najwyżej "pan" dla Ciebie. Liczba mnoga już minęła, 30 lat temu. Informacja musi być pełna. Aby opinia społeczna mogła poznać prawdziwe oblicze. Dalsze kroki w zależności od rozwoju sytuacji. Ta, im bliżej porażki z tunelem (koniec pierwotnego terminu) będzie coraz bardziej napięta i prawdopodobnie zachowanie burmistrza i urzędnika Biskupskiego coraz bardziej nerwowe.
15-09-2020 22:52:08
Kasia
Widać wyraźnie że Mariusz i Anna pomimo megahejterskiej wpadki na K24 nadal brną w tym kierunku. Do czasu...
15-09-2020 22:24:46
Rdzenny mieszkaniec
@Uzupełnienie. I co mu zrobicie?
14-09-2020 21:35:01
skałowo
marionetki robią wszystko
14-09-2020 09:05:28
Uzupełnienie
Należy dodać, że po głosowaniu 43 uwag a przed głosowaniem studium urzędnik Biskupski podniesionym głosem wymusił zmianę porządku obrad w celu odczytania wniosku radnej Dudzinskiej, dotyczącego przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania dla Siekierek, w celu dania upustu swemu niezadowoleniu z powodu tego wniosku. Przewodniczący rady nie dopilnował przestrzegania porządku obrad (co zgodnie ze statutem jest jego obowiązkiem) i kazał radnemu Frackowiakowi odczytać wniosek, który to posłusznie wykonał. Po czym urzędnik Biskupski, dość nieskładnie, wyraził swoje niezadowolenie z powodu złożenia wniosku.
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
27

paź

18:00
Urząd Miejski Gminy Kostrzyn ul. Dworcowa 5, Kostrzyn
Spotkanie informacyjne ws. programu „Czyste powietrze"

28

paź

16:30
Urząd Miejski Gminy Kostrzyn ul. Dworcowa 5, Kostrzyn
XXXIX sesja (zwyczajna) Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
► porządek obrad

31

paź

11:00
BRZEŹNO, boisko ul. Długa 9
Maratończyk Brzeźno - Piast Łubowo

06

lis

11:00
KOSTRZYN, hala sportowa, ul. Piasta 1 (Szkoła Podstawowa nr 1)
X Otwarty Turniej Piłki Siatkowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

13:00
KOSTRZYN, stadion ul. Sportowa 12
Lechia Kostrzyn - Polonus Kazimierz Biskupi

[ wszystkie ]

Sonda
Czy ulica Poznańska w pobliżu kostrzyńskiego Rynku (po przebudowie) powinna być jednokierunkowa?

TAK

NIE


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: