Portal infoKostrzyn.pl szanuje prywatność swoich czytelników i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług informacyjnych jakie oferuje.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w waszej przeglądarce.
Klikając poniższy przycisk zgadzają się Państwo na przetwarzanie zbieranych przez portal infokostrzyn.pl danych osobowych w zakresie i na warunkach opisanych w naszej
Polityce Prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu wykonania niektórych usług.

Zgoda

Absolutorium dla burmistrza. Kostrzyńska komunikacja będzie nadal bezpłatna - .:InfoKostrzyn.pl->gminny portal informacyjny:. Kostrzyn w z@sięgu ręki
  Brzeźno | Czerlejno | Gułtowy | Gwiazdowo | Iwno | Jagodno | Kostrzyn | Sanniki | Siedlec | Siekierki | Skałowo | Sokolniki | Trzek | Węgierskie | Wiktorowo | pozostałe | dookoła
Absolutorium dla burmistrza. Kostrzyńska komunikacja będzie nadal bezpłatna
07-06-2020 00:29   Janusz Ludwiczak
Podczas czwartkowej sesji kostrzyńscy radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Szymonowi Matyskowi za realizację ubiegłorocznego budżetu. Rada Miejska zdecydowała również o tym, że przez kolejny rok z autobusów KKP będziemy mogli korzystać za darmo.

Czwartkowa sesja rozpoczęła się z blisko pół godzinnym opóźnieniem o godz. 16:55. Na początku posiedzenia jak już informowaliśmy odbyło się ślubowanie nowego radnego, którego pod koniec kwietnia w wyborach uzupełniających wybrali mieszkańcy osiedla Grunwaldzkiego w Kostrzynie. Więcej o tym w artykule: Nowy radny złożył ślubowanie.

W dalszej części burmistrz przedstawił raport o stanie gminy Kostrzyn za rok 2019.

– 2019 rok bardzo mocno wpisał się w założenia, które staramy się wdrażać od 5 lat – najważniejszą inwestycją w historii. Rozpoczęliśmy budowę tunelu, który ma poprawić komunikację nie tyko w centrum miasta, ale w południowej części gminy. Dziś jesteśmy na zakończeniu pierwszego etapu inwestycji i kontynuujemy prace związane z budową dróg – powiedział Szymon Matysek, burmistrz gminy Kostrzyn.

– Coraz więcej osób się melduje, co dla nas jest ważne, bo to wpływa na budżet naszej gminy. W ubiegłym roku mieliśmy 18 031 zameldowanych mieszkańców. Urodziło się 199 dzieci, było 146 zgonów. Zawarto 130 małżeństw.
Saldo migracji jest prawie dwukrotnie większe. 536 mieszkańców zamieszkało w gminie Kostrzyn, wyprowadziły się 264 osoby
– wyliczał burmistrz Szymon Matysek.

Z raportem gminy za rok 2019 można poznać się tutaj.

Następnie odbyła się dyskusja nad raportem o stanie gminy. Jak pierwsza głos zabrała radna Anna Dudzińska.

– Cieszy nas fakt, że jest to dokument tak obszerny, dużo dzieje się w gminie. W raporcie nie znalazłam informacji o rozbudowie sieci wodociągowej, zapowiadanych rozmowach z Aquanet czy Międzygminnym Związkiem Puszcza Zielonka w kwestii kanalizowania Siekierek. Wiatrak w Czerlejnie to cenny zabytek, nad którym warto pochylić się, tak samo jak nad parkiem w Siekierkach, który posiada zabytkowy drzewostan i jest cenny kulturowo. Jest to teren prywatny, ale warto pochylić się nad uchwaleniem planu miejscowego dla tego terenu. Bezpieczeństwo, to najważniejsza kwestia działań – powiedziała radna Anna Dudzińska.

– W 2019 nie było mowa o wiatraku. Mówimy o raporcie gminy za ubiegły rok – odniósł się do sprawy wiatraku w Czerlejnie Waldemar Biskupski, zastępca burmistrza gminy Kostrzyn.

– Podnosi pani sprawę zabytków, nie jest to nasz teren. Wspieraliśmy zabytki i kostrzyńskie parafie. W zeszłym roku w Czerlejku uruchomiliśmy wystawę maszyn rolniczych – dodał burmistrz Szymon Matysek.

– Przedstawiony raport nie jest zabiegiem pijarowym, ale informacją z życia gminy. Mam propozycję, by w przyszłym roku pojawiły się w dokumencie informacje o współpracy z organizacji pozarządowymi i ile gmina ma dzięki tej współpracy – zaznaczył radny Przemysław Kubiak.

– Zapominamy o tym co działo się w ubiegłych latach – przebudowa ulicy Wrzesińskiej, węzeł przesiadkowy, komunikacja publiczna. Zapominamy, bo są realizowane kolejne inwestycje, a te z realizowane wpisują się tak w krajobraz gminy – podsumował Grzegorz Banaszak, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

W końcu po długiej dyskusji rozpoczęło się głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza za 2019 rok. Wszyscy radni byli jednomyślni, za głosowało 15 radnych.

Następnie odbyło się sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok wraz z udzieleniem burmistrzowi absolutorium.

– Rok 2019 był bardzo intensywny. Instytucja, która nas nadzoruje, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła wiele kontroli w naszej gminie, które trwały 5 miesięcy. Nie stwierdzono żadnych uwag i decyzji nakazujących. Ocena jest bardzo dobra, nie ma potrzeby odnoszenia się do żadnych zarzutów, które nie zostały postawione.
Przekroczyliśmy budżet w wysokości 100 mln zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na ul. Wyszyńskiego i Liliową. Powiat poznański zwiększył dofinansowanie na budowę dróg wokół tunelu z 2 mln 850 tysł do 9 milionów złotych. Zrealizowano wiele zadań: budowa kanalizacji i oświetlenia na dziewięciu ulicach w Siekierkach. Realizujemy programy, które mają sprawić, by jakoś powietrza była lepsza
– wyliczał burmistrz Szymon Matysek.

Następnie radna Anna Dudzińska pytała o remont ulicy Spokojnej w Siekierkach.
– Na to zadanie pierwotnie było przeznaczone 600 tysięcy złotych, w tej chwili mamy je zrealizowane w niespełna 40%. Nie znalazło się ono do realizacji w roku 2020. Proszę o wyjaśnienia – pytała radna Anna Dudzińska.

– Należało przygotować dokumentację projektową. Zadanie wymaga większego czasu do realizacji ze względu na wytyczne, które wskazywał Powiat Poznański dotyczące odwodnienia i przebudowy gazociągu. Zadanie wymaga większych środków, które powinien współfinansować powiat – odpowiedział burmistrz Szymon Matysek.

Radna Anna Dudzińska pytała również o realizację skate parku w Siekierkach.

– Mamy dokumentacje projektową. Doskonale pani wie jaka była kwota po rozstrzygnięciu przetargu – 375 tysięcy złotych. Na to zadanie planowaliśmy przeznaczyć 125 tysięcy złotych. Zapewne ogłosimy ponowny przetarg – odpowiedział wiceburmistrz Waldemar Biskupski.

Po czym radni zagłosowali nad projektem w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium. W obu przypadkach wszystkich 15 radnych było za, nikt nie był przeciw.

Przewodniczący rady gminy wręczył skarbnik gminy Barbarze Borowiak oraz burmistrzowi kwiaty i złożył gratulacje.
– I to jest ten moment w ciągu roku, kiedy facet facetowi wręcza kwiaty – zażartował Grzegorz Banaszak, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

Obligacje w kolejnych latach?

Na zakończenie pierwszej części sesji Michał Schab z firmy Propolis Consulting przedstawił informacje dotyczące obligacji, które w tym roku wyemituje gmina.

– Oferty złożyły trzy banki. Pomysł został dobrze oceniony, gdyż pieniądze mają służyć rozwojowi, będą przeznaczone na inwestycje. Lepiej jest to postrzegane niż zaciąganie kredytów na spłatę długów. Gdy poprzednio rozmawialiśmy wibor był na poziomie 1,70%, w ostatnich dniach uległ mocno obniżeniu do poziomu 0,29%, jednak może on wrócić do dotychczasowego poziomu. Najkorzystniejsza oferta przedstawiona przez bank zakłada marżę w wysokości od 1 do 1,3%. Przy obecnym wiborze odsetki wyniosą 250 tys. zł, a sumaryczny koszt to 2 mln 150 tys. zł – zaznaczył Michał Schab z firmy Propolis Consulting.

Jak już informowaliśmy w tym roku gmina wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 16 tysięcy sztuk o wartości nominalnej 1 tysiąca złotych, na łączną kwotę 16 milionów złotych. Obligacje wyemitowane zostaną w 9 seriach na kwoty od 1 mln do 2,3 mln zł w zależności od numeru serii. Obligacje nie będą zabezpieczone.
Obligacje zostaną wykupione w latach 2025-2030 z dochodów własnych lub przychodów budżetu gminy Kostrzyn, według wartości nominalnej.

ZOBACZ TAKŻE: Gmina wyemituje obligacje komunalne na łączną kwotę 16 milionów złotych

– Może warto zastanowić się nad emisją obligacji w kolejnych latach, tym bardziej, że korzysta z tego wiele samorządów. Nie są to drogie pieniądze, a pomogą we wsparciu naszych działań – zaznaczył burmistrz Szymon Matysek.

Po przerwie, która miała trwać zaledwie kwadrans, a była dwukrotnie dłuższa radni przeszli do omawiania i głosowania nad projektami kolejnych uchwał. Na początek - zmiany w tegorocznym budżecie.

– Wpłynęły 92 wnioski do programu wymiany starych pieców. Zakładaliśmy 200 tys. zł. Zwracamy się o zwiększenie środków o 260 tys. zł – wyjaśniał burmistrz.

Burmistrz odniósł się również do obecnej sytuacji związanej z sytuacją finansową gminy w związku z pandemią.

– Mocno spadły nam dochody, mamy mniejsze wpływy z podatku PIT i CIT. Na rok 2020 założyliśmy 21,5 mln zł wpływów.
Zamknięte były instytucje, ale to nie znaczy, że mamy z tego tytułu oszczędności. One też mają mniejsze wpływy. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury nie otrzymał wpływów np. z Kurdesza kasztelańskiego i wynajmu powierzchni handlowej. Przez 2 miesiące nie działała księgarnia w Bibliotece Publicznej, dla której jest to dodatkowy przychód
– wyjaśniał burmistrz Szymon Matysek.

Radna Anna Dudzińska pytała dlaczego planuje się zwiększyć z 85 tys. zł do 110 tys. zł środki na opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego "Zielono-niebieska infrastruktura Hydropark Kostrzyn".

– Nie ukrywam, że mnie pani zaskoczyła. Rozmawialiśmy o tym. Jeśli nie będziemy mieli stosownej dokumentacji nie będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie, a termin aplikowania mija pod koniec sierpnia. Nikt z nas nie gwarantuje, że otrzymamy środki, ale projekt ten prędzej czy później doczeka się realizacji. Będzie tam potrzebne posadowienie zastawki na Cieku Strumień, by spiętrzyć wodę, która będzie zasilała zbiornik związany z budową retencji. Zdecydowaliśmy się wykonać badania gruntowe. Dodatkowo będzie przebudowana ulica Rzeźnicka – wyjaśnił Szymon Matysek, burmistrz gminy Kostrzyn.

– Wyciągamy wnioski z poprzednich doświadczeń – podsumowała radna Anna Dudzińska.

Ostatecznie wszyscy radni jednogłośnie zgodzili się na dokonanie zmian w tegorocznym budżecie.

Kostrzyńskimi autobusami przez kolejny rok pojedziemy za darmo

W dalszej części sesji radni podjęli decyzję dotyczącą bezpłatnego korzystania z Kostrzyńskiej Komunikacji Publicznej.

– Od początku założyliśmy, aby wszystkim umożliwić dojazd z terenów wiejskich do miasta. Ten rok jest specyficzny. Od 3 miesięcy realizujemy rozkład wakacyjny, od momentu, kiedy dzieci przestały jeździć do szkoły. Zrezygnowaliśmy z wynajmu autobusu, chcemy skorzystać z usługi na telefon, gdy będzie taka potrzeba – wyjaśnił burmistrz Szymon Matysek.

– Chcemy mieszkańcom Gułtów, Drzązgowa, Brzeźna i Siedlca umożliwić bezpośredni dojazd do Kostrzyna. Przestał jeździć przewoźnik Marco Polo. Analizujemy uruchomienie od września nowych linii. Stoi stacja CNG, kończą się procedury. Jeszcze w czerwcu autobusy będą tankować na naszej stacji. Trwa to tak długo, bo wymaga uzyskania pozwoleń z Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa – dodał burmistrz.

Za bezpłatną komunikacją do końca sierpnia 2021 r. było 14 radnych. Jedynie Anna Dudzińska wstrzymała się od głosu

Od września dwa przedszkola

Radni podjęli również decyzję o zmianie nazwy przedszkola w związku z uruchomieniem nowej placówki przy ul. Powstańców Wielkopolskich. I tak od września przy ul. Średzkiej będzie znajdować się Przedszkole nr 1 "Jacek i Agatka" (obecnie jest to Przedszkole Miejskie w Kostrzynie). Nowa placówka otrzyma nazwę "Przedszkole nr 2 w Kostrzynie – Bajkowa Kraina".

Norwid będzie miał swoją ulicę

Na zakończenie czwartkowej rada gminy podjęła decyzję o nadaniu nazwy ulicy na osiedlu Grunwaldzkim, której patronem będzie Cyprian Norwid. Polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof będzie miał swoją ulicę w rejonie Grunwaldzkiej i Sienkiewicza.

Z kolei w Siekierkach Wielkich powstaną ulice: Północna, Południowa, Wschodnia, Zachodnia i Szmaragdowa, a w Siekierkach Małych: Rubinowa, Chabrowa i Makowa.

Ostatnim punktem w porządku obrad, w którym głosowali radni było podjęcie decyzji o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Gwiazdowie – część A w rejonie ulic św. Marii Magdaleny, św. Grzegorza, św. Tomasza, św. Krzysztofa. Za było 13 radnych, przeciw był radny Grzegorz Banaszak, a radny Paweł Perka wstrzymał się od głosu.

W wolnych głosach radny Piotr Kotarski pytał o plany dotyczące przebudowy pętli autobusowej w Węgierskich i budowie chodnika.

– Mamy gotowy projekt. Jesteśmy na etapie uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych – odpowiedział burmistrz Szymon Matysek.

O bezpieczeństwie

Radna Anna Dudzińska poruszyła kwestie bezpieczeństwa.
– Zwracam się z apelem, abyśmy podjęli działania dotyczące bezpieczeństwa, jest wiele punktów wymagających poprawy – mówiła radna Anna Dudzińska.

Z kolei radny Paweł Perka wnioskował o poszerzenie drogi z Siedlca do Siedleczka oraz z Brzeźna do Antonina.
– Tam jeździ autobus, a ledwo co mogą minąć się dwa auta. Tamtędy chodzą ludzie, często z wózkami z dziećmi – zaznaczył radny Paweł Perka.

– W ostatnich latach podejmujemy wiele działań dla poprawy bezpieczeństwa: skrzyżowanie w Siekierkach. Na niebezpiecznym skrzyżowaniu w Trzeku pojawi się wkrótce sygnalizacja świetlna. Wybudowaliśmy ścieżkę pieszo-rowerową do Iwna. Projektujemy ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy Siedlcem a Gułtowami. Budowana jest ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż drogi powiatowej przy Kórnickiej. Tych działań jest wiele, ale nie wszystko da się zdziałać natychmiast. Chcę uspokoić wszystkich mieszkańców gminy Kostrzyn. Dokładamy wszelkich starań, by poprawić bezpieczeństwo, to jest dla nas priorytet – podsumował wiceburmistrz Waldemar Biskupski.

Po ponad 4 godzinach, po godz. 21:00 zakończyła się 21. już sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

ZOBACZ TAKŻE: Retransmisja sesji {► FILM}

ZOBACZ TAKŻE: Projekty uchwał, wyniki głosowań i lista obecności radnych


R E K L A M A

Komentarze (9)

11-06-2020 22:12:10
Mat
Max, po co ja mam pytać, przecież kit mi wcisną. Od czego są radni. słyszałem jak ludzie pytali na spotkaniu. Przed wyborami to tunel miał być otwarty w 2019. Po wyborach zamknęli dwa przejazdy a w 2020 tunel nie otwarty. Teraz zdaje się zmienili zdanie i tunel ma być po wybudowaniu dróg, ale dróg nie budują.
11-06-2020 16:40:00
Max
@Mat. A nie łatwiej poprostu zapytać któregoś z burmistrzów lub przewodniczącego?
10-06-2020 22:29:50
Mat
Odnoszę wrażenie, że tych radnych gmina nie interesuje, bo o nic najchętniej by nie pytali. Ciekawe jak długo pod tunelem będzie stało bajoro....
09-06-2020 19:40:13
Do @kostro
Proszę nie ubliżać notariuszom poprzez porównanie do większości radnych. Notariusz musi mieć wiedzę, umiejętności i budzić zaufanie.
09-06-2020 14:35:14
@Kostro
mówisz o tej radzie, która w całości i bezrefleksyjnie, bezmyślnie i wiernopoddańczo bez poczucia jakiejkolwiek odpowiedzialności i konsekwencji popiera program burmistrza ? Rada z 13 osobami z NOG jest tylko notariuszem. Ma podnosić rękę i o nic nie pytać. Jeszcze pompki mogą robić. Tak słabego burmistrza i tak słabej Rady w historii Kostrzyna jeszcze nie było.
09-06-2020 13:21:50
Kostro
@Kostrzyniak, a gdzie rada z jej przewodniczącym na czele, najsłabszym z wszystkich dotychczasowych? Nie mogą kontrolować tego?
09-06-2020 09:41:06
Kostrzyniak
Autobusy wożące powietrze to fakt. Drogi sport. Woda pod tunelem stoi, a ludzie z Kostrzyna Południe po zamknięciu przejazdów do miasta jak jeździli S5 tak jeżdżą. Brak słów!
08-06-2020 22:12:56
Do Monika
To celowe działanie. Strabag wybudował pod torami zbiornik retencyjny, aby burmistrz mógł efektywnie gromadzić wodę. Wcześniej burmistrz uruchomił komunikację miejską, aby autobusy wywoziły z miasta brudne powietrze i przywoziły świeże z terenów wiejskich. Gmina Kostrzyn pierwsza na odcinku walki o dobro ziemi (drzew już niekoniecznie, przecież wstrętne wyjałowiają ziemię). Ja myślę, że radni powinni uchwalić absolutorium na 5 lat wprzód. Będę wtedy mogli koncentrować się na ważnych sprawach (też nie wiem jakich? Może jakiś konkurs dla młodzieży? Trzeba rozważyć, czy nagrodą powinien być kubek, czy długopis z logo gminy! To priorytetowe zadanie!)
08-06-2020 21:14:55
Monika
Absolutorium za ten tunel bez wizji ,strabag zniknął woda stoi to morze zróbmy prom dla mieszkańców ,chyba w gminach odpowiedzialni są radni a nie marionetki
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
16

kwi

16:00
Urząd Miejski Gminy Kostrzyn ul. Dworcowa 5, Kostrzyn
Posiedzenie komisji zdrowia, bezpieczeństwa i działalności gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
►porządek obrad

20

kwi

11:00
Wiktorowo
Dziki Bieg w Błocie - Grand Prix Gminy Kostrzyn

14:00
KOSTRZYN, stadion ul. Sportowa 12
1922 Lechia Kostrzyn - LKS Ślesin

21

kwi

11:00
KOSTRZYN, hala sportowa, ul. Piasta 1 (Szkoła Podstawowa nr 1)
Lechia Kostrzyn II - Vitcovia Witkowo

24

kwi

17:00
Kino za rogiem Kostrzyn ul. Poznańska 24 (budynek Biblioteki)
Spotkanie z Adamem Woronowiczem - aktorem filmowym i teatralnym

[ wszystkie ]

Sonda
Czy jesteś za zmianami zasad handlu w niedzielę?

Tak, wszystkie niedziele powinny być handlowe

Jestem za tym, by tylko jedna lub dwie niedziele w miesiącu były handlowe

Nie, niech zostanie tak jak jest


Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: